Elektronska obvestila

Prijavite se na elektronska obvestila in bodite obveščeni o novostih.

Kje nas najdete

Plesni Klub Idrija
Trg sv. Ahacija 4
5280 Idrija
p.p. 62

e-mail: plesni.klub.idrija@gmail.com

tel: 070 161 597 predsednica Renata D.
      070 161 784 podpora Zdravka R.
      040 766 552 (Manica E.)
      040 662 123 (Janja K.)
      041 563 973 (Ana T.)
    
    

Plesni Klub Idrija » Cenik

Cenik

Z vpisom v program se član zavezuje, da bo plačal sklop sklop osmih vaj. Pred začetkom novega sklopa vaj se član s sporočilom na: plesni.klub.idrija@gmail.com ali na: plesni.portal.idrija@gmail.com lahko izpiše iz programa. Če tega ne stori, se obligacijsko razmerje avtomatično podaljšuje do konca šolskega leta, oziroma dokler se program izvaja.

 

OSNOVNE CENE ZA 8 VAJ

CICI, 45 minut 1x tedensko: 30 €

HIP HOP rekreativni, 90 minut 1x tedensko: 45 €

HIP HOP TEKMOVALNI, 90 minut 2x tedensko: 40 €

Jazz balet, 60 minut 1x tedensko 40 €

 

Line dance, 60 minut: 40 €

Zumba, 60 minut: 45 €

Latino solo, 60 minut: 45 €

Country line dance, 60 minut: 45 €

Salsation, 60 minut: 45 €

Bodi fit, 60 minut: 45 €

Družabni plesi, 60 minut: 80 €/par (za 8 vaj plačilo vnaprej, minimalno 4 pari)

Družabni plesi, 60 minut: 35 €/1 par, 25 €/2 para, 20 €/3 pari, 15 €/4 pari in več; račun se izstavlja mesečno za nazaj)

 

CENA ZA 6 VAJ

Latino ritmi, 60 minut: 30 € (članarine za šolsko leto 2022/2023 ni)

 

Popusti

Če plesne programe obiskuje več mladoletnih oseb iz iste družine, so upravičene do popustov:

- 13 % od osnovne cene programa, ki znaša 30 € (3,9 €)

- 12,5 % od osnovne cene programa, ki znaša 40 € (5 €)

- 11 % od osnovne cene programa, ki znaša 45 € (4,95 €)

Na enak način se obračunavajo popusti, kadar mladoletna oseba obiskuje dva ali več različnih plesnih programov.

Če polnoletna oseba obiskuje več plesnih programov, je upravičena do popusta od osnovne cene drugega in vseh nadaljnjih tečajev:

- 12,5 % od osnovne cene programa, ki znaša 40 € (5 €)

- 11 % od osnovne cene programa, ki znaša 45 € (4,95 €).

 

Popusti veljajo samo ob rednem plačevanju tečajnine. V primeru, da tečajnina ni poravnana niti po ponovnem pozivu, se izgubi pravico do popusta.

Cena plesnega tečaja/plesne delavnice, ki ga PKI organizira za svoje člane in druge zainteresirane in ima določen obseg ur ter ni stalni plesni program PKI, je določena posebej.

 

Članarina

Ob vpisu v PKI član plača letno članarino, ki znaša:

5 € za osebe, ki ob vpisu še niso dopolnile 18 let, za ostale znaša letna članarina 10 €.

Druga pravila

Cene programov/tečajev so objavljene na spletni strani PKI. Cene se lahko spremenijo po zaključenem obračunskem obdobju (praviloma 8 vaj).

Tečajnino se plačuje vnaprej za 8 vaj. V primeru zamujanja s plačili, ima PKI pravico zaračunati dodatne stroške opominjanja, ki znašajo najmanj 10 €.

Vaja lahko odpade samo takrat, kadar zaradi odsotnosti trenerke ni nadomestnega trenerja oz. vaje naknadno ni bilo mogoče nadomeščati. Taka vaja se zato ne šteje v 8 plačanih vaj. 

V kolikor član manjka pri manj kot polovici vaj, se tečajnina ne zmanjša. Samo ob predložitvi zdravniškega potrdila se članu obračuna toliko vaj kot jih je obiskal. Plesni klub mora obvezno obvestiti o odsotnosti, sicer se tečajnina ne zmanjša. V kolikor se pri pregledu zapadlih obveznosti ugotovi, da tečajnina ni poravnana in se je tudi po izstavljenem opominu ne poravna niti v naslednjem mesecu, se šteje, da se je tečajnik izpisal iz tečaja.

Tečajnina se ne obračuna, če se oseba v tečaj vpiše v mesecu marcu ali kasneje.

V času šolskih počitnic in praznikov vaj praviloma ni.

Za morebitne poškodbe, odtujitve osebnih predmetov s strani tretje osebe ali izgube osebnih predmetov ali denarja, odgovarja član sam. Plesni klub za našteto ne prevzema odgovornosti.

Pridružujemo si pravico do spremembe organizacije skupin, urnikov in sprememb učiteljev.

Spletno stran poganja Moja Košarica