Elektronska obvestila

Prijavite se na elektronska obvestila in bodite obveščeni o novostih.

Kje nas najdete

Plesni Klub Idrija
Trg sv. Ahacija 4
5280 Idrija
p.p. 62

e-mail: plesni.klub.idrija@gmail.com

tel: 070 161 597 predsednica Renata D.
      070 161 784 podpora Zdravka R.
      040 766 552 (Manica E.)
      040 662 123 (Janja K.)
      041 563 973 (Ana T.)
    
    

Plesni Klub Idrija » Cenik

Cenik

OSNOVNE CENE ZA 8 VAJ:

CICI 45 minut 1x tedensko: 30 eurov

HIP HOP rekreativni 90 minut  1x tedensko: 45 eurov

HIP HOP TEKMOVALNI 90 minut 2x tedensko: 40 eurov

Jazz balet 60 minut 1x tedensko 40 eurov

 

Line dance 60 minut: 40 eurov

Zumba 60 minut: 45 eurov

Latino solo 60 minut: 45 eurov

Country line dance 60 minut: 45 eurov

Salsation 60 minut: 45 eurov

Bodi fit 60 minut: 45 eurov

Družabni plesi 60 minut 40 eurov/osebo

Individualne ure  60 minut:  35 eurov/par

 

Popusti:

 Če plesne programe obiskuje več mladoletnih oseb iz iste družine, so upravičene do popustov:

- na cici program 4 eur od cene programa, 

- na ostale programe 5 eur od osnovne cene programa.

Na enak način se obračunavajo popusti, kadar mladoletna oseba obiskuje dva ali več različnih plesnih programov.

Popusti veljajo samo ob rednem plačevanju tečajnine. V primeru, da tečajnina ni poravnana niti po ponovnem pozivu, se izgubi pravico do popusta.

Cena plesnega tečaja/plesne delavnice, ki ga PKI organizira za svoje člane in druge zainteresirane in ima  določen obseg ur ter ni stalni plesni program PKI, je določena posebej.

 

PLAČILNI POGOJI:


Članarina

Ob vpisu v PKI član plača letno članarino, ki znaša:

5 evrov za osebe, ki ob vpisu še niso dopolnile 18 let, za ostale znaša letna članarina 10 evrov.

Članarino lahko poravnate z gotovino na prvi vaji, lahko pa jo nakažete na naš TR: SI56 0475 2000 1234 666, sklic SI99, koda namena: OTHR, namen: članarina za (ime in priimek člana).

 

Tečajnina

Tečajnino se plačuje za 8 vaj v naprej po ceniku posameznega plesnega programa.

 

Vpis v program

VPISNICA

Z vpisom v program in plačano članarino je sklenjeno obligacisko razmerje med članom in društvom, ki člana zavezuje, da bo plačal sklop vaj. Obligacijsko razmerje velja, dokler se član ne izpiše iz programa.

 

Cene programov

Cene programov/tečajev so objavljene na spletni strani PKI. Cene se lahko spremenijo po zaključenem obračunskem obdobju (praviloma 8 vaj).

Tečajnino se plačuje v naprej za 8 vaj. V primeru zamujanja s plačili, ima PKI pravico zaračunati dodatne stroške opominjanja, ki znašajo min. 10 evrov.

 

Popusti na cene programov

Če plesne programe obiskuje več mladoletnih oseb iz iste družine, so upravičene do popustov:

- na cici program 4 evrov od cene programa, 

- na ostale programe 5 evrov od osnovne cene programa.

Na enak način se obračunavajo popusti, kadar mladoletna oseba obiskuje dva ali več različnih plesnih programov.

Popusti veljajo samo ob rednem plačevanju tečajnine. V primeru, da tečajnina ni poravnana niti po ponovnem pozivu administratorke, se izgubi pravico do popusta.

 

Druga pravila

Vaja lahko odpade samo takrat, kadar zaradi odsotnosti trenerke ni nadomestnega trenerja oz. vaje naknadno ni bilo mogoče nadomeščati. Tako vajo se zato ne šteje v 8 plačanih vaj. 

V kolikor član manjka pri manj kot polovici vaj, se tečajnina ne zmanjša. V kolikor član manjka v obdobju že plačanih 8 vaj polovico oz. več vaj (4 vaje in več), se pri plačilu naslednjih 8 vaj obračuna 30% popust. Samo ob predložitvi zdravniškega potrdila se članu obračuna toliko vaj kot jih je obiskal. Plesni klub mora obvezno obvestiti o odsotnosti, sicer se tečajnina ne zmanjša. V kolikor se pri pregledu zapadlih obveznosti ugotovi, da tečajnina ni poravnana in se jo tudi po izstavljenem opominu ne poravna niti v naslednjem mesecu, se šteje, da se je tečajnik izpisal iz tečaja.

Tečajnina se sorazmerno zniža, če se oseba v tečaj  vpiše in vključi kasneje.

V času šolskih počitnic in praznikov vaj ni.

Za morebitne poškodbe, odtujitve osebnih predmetov s strani tretje osebe ali izgube osebnih predmetov ali denarja, odgovarja član sam. Plesni klub za našteto ne prevzema odgovornosti.

Pridružujemo si pravico do spremembe organizacije skupin, urnikov in sprememb učiteljev.

Spletno stran poganja Moja Košarica