Elektronska obvestila

Prijavite se na elektronska obvestila in bodite obveščeni o novostih.

Kje nas najdete

Plesni Klub Idrija
Trg sv. Ahacija 4
5280 Idrija
p.p. 62

e-mail: plesni.klub.idrija@gmail.com

tel: 070 161 597 predsednica Renata D.
      040 766 552 (Manica E.)
      040 662 123 (Janja K.)
      041 563 973 (Ana T.)
      051 855 583 (Lara D. K.)
      
  
    
    

Plesni Klub Idrija » Cenik

Cenik

Z vpisom v program se član zavezuje, da bo plačal sklop osmih vaj. Pred začetkom novega sklopa vaj se član s sporočilom na: plesni.klub.idrija@gmail.com ali na: plesni.portal.idrija@gmail.com lahko izpiše iz programa. Če tega ne stori, se obligacijsko razmerje avtomatično podaljša v naslednje obračunsko obdobje.

Tečajnina se ne zmanjša, v kolikor član na vajah manjka ali jih ne obiskuje. Samo ob predložitvi zdravniškega potrdila, s katerim izkaže opravičeno odsotnost, se članu obračuna toliko vaj kot jih je obiskal.

 

OSNOVNE CENE ZA 8 VAJ

CICI, 45 minut 1x tedensko: 30 €

HIP HOP , 90 minut 1x tedensko: 45 €

HIP HOP TEKMOVALNI, 90 minut 1x tedensko: 45 € (pogoj, da udeleženec obiskuje ta program je, da obiskuje tudi program hip hop, pri tem se obračuna za vsak program 11% popust)

Jazz balet, 60 minut 1x tedensko 40 €

 

Line dance, 60 minut: 40 €

Country zlata leta, 60 minut: 40 €

Zumba, 60 minut: 45 €; 2x tedensko 40 € (16 vaj 80 €)

Latino solo, 60 minut: 45 €

Country line dance, 60 minut: 45 €

V plesnih ritmih z Mojco, 60 minut: 45 €

Bodi fit, 60 minut: 45 €; 2x tedensko 40 € (16 vaj 80€)

Fit mix, 60 minut: 45 €

Družabni plesi, 60 minut: 80 €/par (za 8 vaj plačilo vnaprej, minimalno 4 pari)

Družabni plesi, 60 minut: 35 €/1 par, 25 €/2 para, 20 €/3 pari, 15 €/4 pari in več; račun se izstavlja mesečno za nazaj)

Družabni plesi s trenerji športnega plesa: po dogovoru

 

Popusti

Če plesne programe obiskuje več mladoletnih oseb iz iste družine, ali mladoletna oseba obiskuje dva ali več različnih programov, se obračuna 10% popust na ceno vsakega programa.

Če polnoletna oseba obiskuje več različnih programov, se obračuna 5% popust na ceno vsakega programa.

Popusti veljajo samo ob rednem plačevanju tečajnine. V primeru, da tečajnina ni poravnana niti po ponovnem pozivu, se izgubi pravico do popusta.

Cena plesnega tečaja/plesne delavnice, ki ga PKI organizira za svoje člane in druge zainteresirane in ima določen obseg ur ter ni stalni plesni program PKI, je določena posebej.

 

Članarina

Ob vpisu v PKI član plača članarino za tekoče šolsko leto, ki znaša:

5 € za osebe, ki ob vpisu še niso dopolnile 18 let, za ostale znaša letna članarina 10 €.

Članarine se ne obračuna, če se oseba v tečaj vpiše v mesecu marcu ali kasneje.

 

Druga pravila

Cene programov/tečajev so objavljene na spletni strani PKI. Cene se lahko spremenijo po zaključenem obračunskem obdobju (praviloma 8 vaj).

Tečajnino se plačuje vnaprej za sklop 8. vaj. V primeru zamujanja s plačili, ima PKI pravico zaračunati dodatne stroške opominjanja, ki znašajo najmanj 10 €.

Vaja lahko odpade samo takrat, kadar zaradi odsotnosti trenerke ni nadomestnega trenerja oz. vaje naknadno ni bilo mogoče nadomeščati. Taka vaja se zato ne šteje v 8 plačanih vaj. 

V kolikor se pri pregledu zapadlih obveznosti ugotovi, da tečajnina ni poravnana in se je tudi po izstavljenem opominu ne poravna niti v naslednjem mesecu, se šteje, da se je tečajnik izpisal iz tečaja.

 

V času šolskih počitnic in praznikov vaj praviloma ni.

Za morebitne poškodbe, odtujitve osebnih predmetov s strani tretje osebe ali izgube osebnih predmetov ali denarja, odgovarja član sam. Plesni klub za našteto ne prevzema odgovornosti.

Pridružujemo si pravico do spremembe organizacije skupin, urnikov in sprememb učiteljev.

Spletno stran poganja Moja Košarica